date Søndag d. 29. september 2019
time Hele dagen
venue Fælleshuset
description 29.september Generalforsamling. Invitation følger.

Generalforsamling.
Søndag d. 29. september 2019 kl. 10.00
i foreningshuset.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer -bestyrelsen foreslår Tom Atkins kredsformand i kolonihaveforbundet.
2. Valg af stemmeudvalg (3 personer)
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 26. maj 2019
4. Bestyrelsens beretning v/ formand Cinna Vollmond
5. Forslag fra bestyrelsen:
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018.
Regnskabet udsendes via foreningens nyhedsmail og kan afhentes på kontoret så snart det foreligger. Vi giver besked i skabet og via Facebook.
Fremlæggelse af regnskab for kloakering, hvis det bliver færdigt. Ellers fremlægges det på forårets generalforsamling.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.:
Mosegriseudvalg
Husudvalg
8. Eventuelt.

Forslag om vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest den 15. september 2019, forslag til ordensregler
den 22 september 2019.

Mvh
Bestyrelsen.
Foreningens kalender vil være at finde her. 
 
Du kan klikke på de understreget overskrifter og læse mere om de enkelte arrengementer. 
 
Kalenderen vil blive løbende opdateret.
 
Mangler der en begivenhed, så skriv venligst til bestyrelsen her: 
 
 
 
Haveforeningen 4. juli 1917 | Klausdalsbrovej 239, 2880 Bagsværd - Denmark | hf4juli@jubii.dk