Historie

En artikel omkring HF 4. juli og de omkringliggende haver. 
 
 
 
 Udpluk fra artiklen: 
 
Også Egegårds jorder blev købt af Gladsaxe Kommune med henblik på senere
bymæssig bebyggelse. Dette skete i 1949. Kommunen og Kolonihaveforbundet valgte at udlægge stykket mellem de øvrige haveforeninger og motorvejen til endnu en haveforening. Det blev haveforeningen 4. juli 1917, som fi k lov at rykke ind på området. Denne haveforening var oprettet i Lersøparken, men da Lersø Park Allé skulle udvides, måtte husene rives ned eller fl yttes.
De huse, som var relativt nye på det tidspunkt, blev alle fl yttet ud til den nye adresse på Klausdalsbrovej. De første år af 4. julis liv på Klausdalsbrovej gik der stadig kvæg fra Egegård og græssede mellem den spredte bebyggelse, og en af havelejerne, en dame, som havde prøvet at malke tidligere, fi k speciel tilladelse til at malke køerne, hvis nogle i haveforeningen stod og manglede mælk."
 
 Huset på Lærkevej 149 er et af de ældste i haveforeningen 4. juli 1917. Det stammer fra 1947, og blandt byggematerialerne kan man genkende de små, hårde brædder fra datidens sildekasser og brædder fra gamle skibsvrag, som kan genkendes på, at der står navne fra andre verdensdele på træet. Anette Degn Beck købte huset omkring 1997, efter at have stået på venteliste i 1½ år. Det første, hun gjorde, var at ændre husets farve fra svensk-rød til solgul.
Haveforeningen 4. juli 1917 | Klausdalsbrovej 239, 2880 Bagsværd - Denmark | mail@hf4juli.dk