Åbning og lukning af vand

I hvert havelod sidder en stophane. Det er den hane som åbner/lukker vandet fra hovedledningen, ind i dit kolonihavehus.
 
Det er hver haveejers ansvar at få lukket og åbnet korrekt for stophanerne - så hvad skal man huske?
 
 
BEMÆRK!
Det er besluttet at foreningen skal kloakeres i vinteren 2018/19, så det gamle vandsystem tages ud af brug, når sæssonen 2018 afsluttes. 
 
Vinter
1. Når haven vinterlukkes, så lader du stophanerne stå åbne - på den måde så kan vandet løbe tilbage i systemet, og du undgår at dine rør frostspringer, fordi vandet ikke kan løbe tilbage i hovedrøret.
 
Sommer
2. Vandet åbnes når der igen er frostfrit, typisk omkring sommertid, men den præcise dag afhænger af vejret. Bestyrelsen skal nok melde den korrekte dato ud. Du skal sørge for at få lukket din stophane, inden vandet åbnes. Så sørg for at have lukket stophanen omkring 1. marts - så er du på den sikre side. 
Stophanerne skal lukkes så man kan teste trykket i hovedrøret, og se om der er nogen utætheder, inden man åbner vandet for sæssonen. 
Haveforeningen 4. juli 1917 | Klausdalsbrovej 239, 2880 Bagsværd - Denmark | hf4juli@jubii.dk