HF 4. juli

Kommende begivenheder

date Søndag d. 22. oktober 2017
time 10:00 - 12:05

date Søndag d. 29. oktober 2017
time 10:00 - 12:05

Information og oplysning

ANTENNEMAST. 
09-10-2017
Vi venter stadigvæk på besked fra kommunen om placering af antennemast ved vaskehuset.

Antennefolkene vil gerne i gang så hurtigt som muligt, efter et forhåbentligt positivt svar fra kommunen.
Denne mast er til glæde for alle borgere i Gladsaxe Kommune.

Hvis du/I har nogen indsigelse med denne placering af antennemasten, bedes dette meddelt skriftligt/mundligt på kontoret senest
søndag d. 22/10 2017 kl. 11.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
...

STOLPER PÅ VEJENE ISÆTTES D. 12. NOVEMBER 
02-10-2017
STOLPER PÅ VEJENE ISÆTTES D. 12. NOVEMBER 2017 KL. 10.00
...

PAP – PLAST – METAL: 
02-10-2017
PAP – PLAST – METAL:
DISSE CONTAINERE BLIVER TØMT SIDSTE GANG ONSDAG D. 25. OKTOBER 2017 OG VIL EFTERFØLGENDE BLIVE LÅST INDE.
...

KØKKENAFFALD: 
02-10-2017
KØKKENAFFALD:
KØKKENAFFALDSCONTAINEREN MÅ BENYTTES TIL OG MED TORSDAG D. 26. OKTOBER 2017.
D.V.S AT DER IKKE MÅ KOMME AFFALD I CONTAINEREN NÅR DEN ER TØMT OM FREDAGEN. DEN BLIVER FORHÅBENTLIG OGSÅ AFLÅST AF RENOVATIONEN.
DER MÅ SELVFØLGELIG HELLER IKKE HENSTILLES AFFALD VED OG OMKRING CONTAINEREN.
...

Toiletter og vaskehus aflukning 
02-10-2017
BEGGE TOILETTER ER ÅBNE TIL 8. OKTOBER 2017.
DEREFTER DET ENE VÆRE ÅBENT FREM TIL
29. OKTOBER 2017 KL. 10.00
VASKEHUS ER ÅBENT TIL OG MED 28. OKTOBER 2017 KL. 18.00.
...

 
+16
°
C
+22°
+15°
København
Torsdag, 14
Fredag   +21° +15°
Lørdag   +21° +14°
Søndag   +20° +15°
Mandag   +19° +15°
Tirsdag   +21° +14°
Onsdag   +19° +12°
 
 
 
En gruppe i haveforeningen, har startet en facebookside. Her kan haveforeningens medlemmer spørge til råds, oprette begivenheder og invitere på kaffe. Mangler du noget? Har du for mange æbler? Brug for hjælp? Velkommen til.
 

Modtag nyhedsbrevet

(Havenummer og navn)
Haveforeningen 4. juli 1917 | Klausdalsbrovej 239, 2880 Bagsværd - Denmark | hf4juli@jubii.dk